PRAYER TALKS

hands.jpg
Talk from Dr Graham Keith
May 7th 2020
hands.jpg
Talk from Norman Smith
June 4th 2020
hands.jpg
Talk from Dr Graham Keith
July 2nd 2020
hands.jpg
Talk from Dr Graham Keith
May 14th 2020
hands.jpg
Talk from Norman Smith
June 11th 2020
hands.jpg
Talk from Dr Graham Keith
July 9th 2020
hands.jpg
Talk from Rev Angus Howat
May 28th 2020
hands.jpg
Talk from Rev Angus Howat
June 17th 2020
hands.jpg
Talk from Norman Smith
July 16th 2020
hands.jpg
Talk from Rev Angus Howat
July 30th 2020
hands.jpg
Talk from Rev Angus Howat
August 6th 2020
hands.jpg
Talk from Dr Graham Keith
August 13th 2020
hands.jpg
Talk from Rev Angus Howat
September 17th 2020
hands.jpg
Talk from Dr Graham Keith
September 24th 2020
hands.jpg
Talk from Rev Angus Howat
October 8th 2020
hands.jpg
Talk from Rev Angus Howat
October 15th 2020
hands.jpg
Talk from Dr Graham Keith
November 5th 2020
hands.jpg
Talk from Rev Angus Howat
November  4th 2020
hands.jpg
Rev Angus Howat
"The Lord who heals"
hands.jpg
Norman Smith
"Grace and Peace"
hands.jpg
Rev Angus Howat
"The Blessing of Redemption"
hands.jpg
Norman Smith
"A Centurians Faith"